COVID-19 a jeho dopad na Vás a Vaše okolí


Souvislosti: Tata studie vzniká na Univerzitě v Coimbře v Portugalsku ve výzkumném týmu geografie zdraví v Centru studií geografie a územního plánování (CEGOT). Cílem je lépe pochopit a posoudit důsledky, které má současná pandemie COVID-19 na vztahy v rodině, s přáteli a komunitou.

Vzorek: Populace ve věku 18 a více let.

Podmínky účasti: Vaše účast je dobrovolná a nepředstavuje pro Vás žádné riziko nebo možnost zneužití. Odpovědi na otázky zaberou pouze chvíli. Tento průzkum se ptá na Vaše osobní charekteristiky, podmínky Vašeho bydlení, přístup ke zdravotní péči a Vaše vnímání, jakou mají roli orgány místní samosprávy při řešení důsledků sociální izolace.

Průzkum je spravován online, s využitím specifické platformy vytvořené pouze pro tento účel. Po souhlasu s účastí ve studii budete okamžitě přesměrováni k online dotazníku. Po vyplnění online dotazníku budete pozváni k účasti na druhé fázi této studie. Budete požádáni o Vaši emailovou adresu, abychom Vás mohli v příštím roce kontaktovat.

Na otázky ve studii neexistují žádné správné nebo špatné odpovědi. Nejdůležitější jsou Vaše myšlenky a pocity. Je důležité, abyste si pozorně přečetli každou položku a odpověděli na všechny otázky.

Důvěrnost a anonymita: Všechna data budou shromažďována, ukládána a zpracovávána důvěrným, anonymním a kodovaným způsobem. Vaše odpovědi nebudou zveřejněny jednotlivě. Data budou použita výhradně pro vědecké účely. Veškeré kontakty budou navázány soukromě.

Protokol výzkumu této studie byl schválen Etickou komisí Centra sociálních studií (CE-CES) Univerzity v Coimbře dne 26. března 2020.

Vyplnění dotazníku Vám zabere kolem 20-25 minut.

Prosíme Vás také o pomoc při šíření tohoto průzkumu mezi Vašimi kontakty, rodinou, přáteli a známými a podporu při jeho šíření ve starší populaci a u osob, které nemají přístup k internetu nebo neví, jak jej používat.

Jménem celého týmu děkuji za Vaši spolupráci!

Prof. Paula Santana

Vědecká koordinátorka studie

Výzkumný tým geografie zdraví

CEGOT – Univerzita v Coimbře

Kontakt: covid19.survey@uc.pt

 

©Tento výzkum byl přeložen a upraven z anglické verze Dagmar Dzúrovou a Michalou Lustigovou z Univerzity Karlovy.

Prohlášení o zachování soukromí
Tento průzkum je anonymní.
Záznam odpovědí průzkumu neobsahuje žádné identifikační údaje o vás s výjimkou otázek obsažených v průzkumu, které se na údaje explicitně dotazují. Pokud pro přístup k průzkumu používáte přístupový kód, můžete být klidná(ý), přístupový kód není k odpovědi přiřazen. Je uložen v oddělené části databáze a je pouze označen, zda jste průzkum vyplnil(a) či ne. Přístupový kód nelze s odpovědí žádným způsobem spárovat.